Kilchoman – Gårdsdestilleriet på Islay

Ett tämligen nytt destilleri på Islay är Kilchoman som grundades 2005 och som har tagit svenska rökälskare med storm. Vi kontaktade ägaren och destillerichefen Anthony Wills för en intervju. Anthony berättar om att han har en bakgrund som oberoende buteljerare innan han beslutade sig för att starta ett destilleri. Han berättar även om samarbetet de hade med Box Destilleri, när Box stod i startgroparna.

Anthony Wills, Founder and Managing Director of Kilchoman Distillery

Hi Anthony! Please introduce yourself to our readers.
I’m Anthony Wills, the founder and managing director of Kilchoman Distillery.

What did you work with before you started Kilchoman?
Before starting Kilchoman I had my own independent single cask bottling company and prior to that I worked in the wine trade.

Where did you get the Idea to start Kilchoman?
As an independent bottler it was becoming more difficult to source good single casks and as the market was developing for premium single malt I decided to build a distillery with a point of difference. I chose Islay because it is an iconic whisky brand around the world.

How would you describe the house style of Kilchoman?
Kilchoman is a farm distillery, where we do every part of production from growing the barley, malting, distilling, maturing and bottling on site. All our production is bottled as Kilchoman single malt. We don’t sell any of our whisky to blenders or independent bottlers. Our Whiskies are very clean and sweet with lemon and citrus notes and soft integrated peat smoke.   

Pot Stills – Kilchoman Distillery

What would you say differs Kilchoman from the other distilleries on Islay?
Kilchoman is the only privately owned distillery on Islay. The Wills family run the business. Anthony is MD, his wife runs the visitor centre and their three son, George, James and Peter look after sales and marketing around the world.   It is the only farm distillery on Islay and grows barley in the surrounding fields, malts, distils, matures and bottles on site.

Please guide us through the Kilchoman range of whisky?
Kilchoman has two core expressions, Machir Bay which was launched in 2012 and Sanaig launched in February 2016. Machir Bay is predominantly bourbon cask matured and Sanaig is mainly sherry cask matured. They are available continually.  We then release four limited releases each year. 100% Islay from barley grown and malted at the distillery and Loch Gorm matured in oloroso sherry casks are released each year and are more mature with each release.   These are augmented with a release fully matured in special casks. This year it will be a Sauternes Cask Matured, whereas last year it was Madeira Cask Matured. The final limited release is either a Vintage or Original Cask Strength. Last year it was the 2008 Vintage, our first 7 year old release and this year it will be the Original Cask Strength. We also offer Single Casks at cask strength to our distributors.   

When can we expect an unpeated whisky from Kilchoman?
A very limited release of Kilchoman unpeated will be released in 2017.

What are your favorite drams besides Kilchoman?
I’m naturally a fan of Islay malts and apart from Kilchoman I’m a great fan of Ardbeg and Caol Ila. I also love Glenfarclas, Glendronach and Balblair.

What is your opinion on chill-filtration and the adding of e150 in whisky?
We release all Kilchoman malt at 46% alcohol strength or higher with no chill filtration or addition of caramel colouring. In my opinion this is the way all malt whisky should be bottled as the consumer gets to try the whisky in its natural state with just cause filtration prior to bottling.   

Anthony Wills with his hand on the first cask from 2005

We have heard that the staff from Box Distillery in Sweden has been practicing with you. How do you see on the cooperation and do you cooperate in any way today?
A number of people from Box Distillery came to learn how we did things at Kilchoman. They must have liked what they saw as their stills are very similar in size and shape to ours. There is no direct cooperation between the distilleries but we do meet at various whisky fairs and have a chat about what is going on. This is similar with independent distilleries around the world and we share information about distribution in export markets.

How do you see on the future for Box Whisky?
I believe Box Distillery has a very good future. It’s Whiskies are first class and they have invested time and money in making sure their spirit is full of character and then filling into the best casks.

Have you tried any whisky from Sweden? If so, what did you think of it?
I have tried a few Swedish Whiskies, some are very good and others poor.

Finally; Do you have any whisky advice to our readers?
It has never been a better time to be a whisky enthusiast. The quality and diverse range of Whiskies available is Amazing.


Här följer en svensk översättning

Anthony Wills, grundare och destillerichef på Kilchoman Distillery

Hej Anthony! Vänligen, presentera dig för våra läsare.
Jag heter Anthony Wills, grundare och destillerichef på Kilchoman Destilleri.

Vad arbetade du med innan du startade Kilchoman?
Innan jag grundade Kilchoman hade jag ett oberoende buteljeringsföretag för single cask, och dessförinnan arbetade jag i vinbranschen.

Hur fick du idén att starta Kilchoman?
Som en oberoende buteljerare blev det svårare att få tag på bra enskilda fat och när marknaden började utvecklas mot premium single malt, beslutade jag mig för att bygga ett destilleri som skulle urskilja sig. Jag valde Islay eftersom öns whiskymärken är ikoniska över hela världen.

Hur skulle du vilja beskriva Kilchomans ”husstil”?
Kilchoman är ett gårdsdestilleri, där vi gör varje del av produktionen från odling av korn, mältning, destillering, fatlagring och buteljering på plats. All vår produktion är buteljerad som Kilchoman single malt. Vi säljer inte någon av vår whisky till blenders eller till oberoende buteljerare. Vår whisky är väldigt ren och söt med citron och citrus nyanser, och med en mjuk integrerad torvrök.

Pot Stills på Kilchoman Distillery

Vad skiljer Kilchoman från övriga destillerier på Islay, enligt dig?
Kilchoman är det enda privatägda destilleriet på Islay. Familjen Wills driver verksamheten. Anthony är destillerichef, hans fru sköter om besökscentrat och deras tre söner, George, James och Peter ser över försäljningen och marknadsföringen över hela världen. Det är det enda gårdsdestilleriet på Islay som odlar kornet i de omgivande fälten, mälter, destillerar, lagrar och buteljerar på plats.

Kan du vara snäll och leda oss genom Kilchomans utgåvor av whisky?
Kilchoman har två utgåvor, Machir Bay som lanserades 2012 och Sanaig som lanserades februari 2016. Machir Bay är främst bourbonlagrad och Sanaig är huvudsakligen lagrad på sherryfat. Båda tillhör vårt standarssortiment. Dessutom släpper vi fyra begränsade utgåvor varje år. 100% Islay från korn odlat och mältat vid destilleriet samt Loch Gorm som mognat på Oloroso sherryfat släpps varje år och blir mer mogen för varje release. Dessa båda kompletteras med en utgåva som lagrats endast på specialfat. Detta år kommer det att bli en whisky som är lagrad på Sauternes fat, medan förra årets var lagrad på Madeira fat. Den sista begränsade utgåvan är antingen en Vintage eller en Original Cask Strength. Förra året släppte vi en 2008 Vintage, vår första 7 åriga utgåva och detta år kommer det att bli en Original Cask Strength. Dessutom erbjuder vi Single Cask på fatstyrka till våra distributörer.

När kan vi förvänta en orökig whisky från Kilchoman?
En mycket begränsad utgåva av Kilchoman unpeated kommer att lanserar 2017.

Vilka är dina favorit whiskies vid sidan av Kilchoman?
Självklart gillar jag Islay malts och vid sidan av Kilchoman är Ardbeg och Caol Ila stora favoriter. Jag älskar även Glenfarclas, Glendronach och Balblair.

Vad är dina åsikter om kylfiltrering och att addera karamellfärg i whisky?
Alla våra utgåvor av Kilchoman är på 46% alkoholstyrka eller högre, utan varken kylfiltrering eller färgning. Min åsikt är att det är så det borde vara med all maltwhisky så att konsumenten får prova whiskyn i sin naturliga utformning, med endast den filtrering som sker innan buteljering.

Anthony Wills håller sin hand på det allra första fatet från 2005

Vi har hört att personal från Box Destilleri i Sverige har praktiserat hos er. Hur ser du på det samarbetet och har ni något annat samarbete med dem idag?
Ett antal personer från Box Destilleri besökte oss för att lära sig hur vi gör här på Kilchoman. De måste ha uppskattat vad de lärde sig, då deras pannor är väldigt lika våra i både storlek och utseende. Idag finns det inga direkta samarbeten oss emellan, men vi möts vid olika whiskymässor och har kontakt med varandra. Detta liknar vårt samarbete med andra oberoende destillerier över hela världen där vi delar information om distribution på exportmarknader.

Hur ser du på framtiden för Box Whisky?
Jag tror att Box Destilleri går en mycket bra framtid till mötes. Deras whisky är av högsta klass och de har investerat tid och pengar för att säkerställa att deras råsprit är karaktärsfull och att de använder de bästa faten.

Har du provat någon whisky från Sverige? Vad tyckte du i så fall?
Jag har provat några svenska whiskies, några var väldigt bra och andra dåliga.

Till sist; Har du något whiskyråd till våra läsare?
Det har aldrig funnits en bättre tid att vara en whiskyentusiast. Kvaliteten och det stora utbudet av whisky är häpnadsväckande.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.