Dr Bill Lumsden – Whisky innovatören

En legend inom whiskyindustrin, inte minst när det gäller slutlagring på olika fat, är Dr Bill Lumsden. Denne innovatör har för alltid förändrat whiskyindustrin med sina experiment, och han anses idag som en av världens bästa whiskytillverkare. För er som kan er whisky vet att han är hjärnan och ytterst ansvarig för varje droppe whisky när det gäller Ardbeg och Glenmorangie.

Vi är därför stolta att idag kunna publicera en intervju med Dr Bill Lumsden. Intervjun kommer att följas av fem recensioner av olika Glenmorangie under kommande dagar denna vecka.

I vanlig ordning kommer vi att presentera intervjun i original på engelska, men det finns en svensk översättning i slutet av artikeln.

Dr Bill Lumsden

Hi Dr Lumsden. Please introduce yourself to our readers.
Hello I am Dr Bill Lumsden and I have rather lengthy job title of Director of Distilling, Whisky Creation and Whisky Stocks for The Glenmorangie Co.  The best way I could summarise this job is to say that I am ultimately responsible for every drop of liquid that goes into the Glenmorangie and Ardbeg bottles. I have worked in the Scotch Whisky industry for all of my adult working life and started some 30 years ago.

When did you realize your passion for whisky would make you become a doctor of alcohol?
It was while I was studying for my PhD at Heriot Watt University in Edinburgh that I discovered the taste of Single Malt Scotch whisky.  Some people don’t believe me when I say this but Glenmorangie Ten Years Old was in fact the first whisky I tasted.

You create whisky for both Glenmorangie and Ardbeg. How do you adapt depending on which brand?
Both of these whiskies are very different in character; in fact you could argue that in flavour terms they are as far apart as possible to get in the world of Scotch whisky.  Therefore it’s almost like I have a different head on when I am working with Glenmorangie as compared to Ardbeg.

When you order casks for Glenmorangie you have some special requests. Can you tell us about that?
The heart of the recipe of Glenmorangie whiskies uses very, very special barrels which are made to order to our unique specification in the United States of America.  The actual details are confidential, however what I can say is we use slow growth, air-seasoned American White Oak, and I believe that it is these barrels that give Glenmorangie its soft, creamy texture and sweet vanilla and almond flavour.

Glenmorangie Cask’s

You are a kind of pioneer in how to finish a whisky on different barrels/casks. How did the industry react when your started doing it?
Certain quarters of the industry did not seem to like the idea of finishing whisky in different types of barrels, however testament to the success to this technique is the fact that the vast majority of distillers in Scotland now also use different barrels for finishing.

When experimenting with casks we expect that some of them have failed and not turned out well. Could you share some of these problems with us?
Happily, the success rate of my experiments has been very high (greater than 95%) and the ones which have not worked did not see the light of day and were either blended away or the whisky was destroyed. 

How would you define the style of Glenmorangie and Ardbeg?
The house style of Glenmorangie whisky is all about delicacy, elegance, finesse and complexity with subtle fruity and floral flavours.  Ardbeg on the other hand is all about depth and intensity of flavour, but in addition to the intensely smoky flavours there is also an element of balancing complexity with some flavours of citrus fruit and pine resin.

The Pot Stills at Glenmorangie

What do you think of the massive success of Ardbeg in Sweden?
To a certain extend the success of Ardbeg in Sweden initially took me by surprise, but once I got to know the Swedish market and the Swedish people I now have a better understanding that the Swedish palate is quite well adjusted to a whisky with such intense flavours.

What can you tell us about the Ardbeg that has been maturing in space?
The Ardbeg spirit samples which have now returned to Earth from the International Space Station have developed some rather unusual flavour congeners which I have not before found in Ardbeg whisky samples. 

Can you reveal something that will be released by Ardbeg or Glenmorangie in the coming months? For reasons of confidentially I cannot be specific in my answer to this question but I can reveal that I am working on two new Ardbeg whiskies in addition to the on-going Ardbeg Day releases, and that the Glenmorangie Private Edition pipeline is alive and well for at least the next five years.

What is the proudest moment in your whisky career?
This is a very difficult question to answer as there has been many highs throughout my career however, when we won the World Whisky of the Year in the Jim Murray Whisky Bible for Glenmorangie Ealanta this was quite a proud moment as we had won it twice previously for Ardbeg.

What are your favorite drams that you not have been involved in?
Some of the whiskies I very much enjoy which I have not worked on include brands such as Highland Park, Springbank and Mortlach.

If you would hold a masterclass for us here at Whiskytower. What drams would you choose and why?
I would select six to eight whiskies in total for such a masterclass, they would include Glenmorangie Original and Ardbeg Ten Years Old as they are our brands’ flagship expressions, it would include Ardbeg Uigeadail which was arguably my first independent creation for the Ardbeg brand, and it would include Glenmorangie Signet which was the most demanding and complex project I have worked on.  I would include one of the Glenmorangie Private Edition range, possibly Artein which was my favourite from a taste perspective and I would probably include Ardbeg Alligator which was such a fun project to work on.  For the remaining two samples I would throw in  a mystery single cask sample from both of our distilleries.

The Glenmorangie Distillery

We have about ten different distilleries in Sweden now. Have you tasted any Swedish whisky? If so, what did you think of it?
The only Swedish whisky I can remember tasting is Mackmyra, some of which I think are very good.  I may have tasted other Swedish whiskies “blind” as I am a judge on both the International Wine and Spirit Competition and the International Spirits Challenge.

Do you have any whisky-advice for our readers?
My advice to your readers would be to be open minded about what whiskies to drink, and do not necessarily fall into the trap in thinking the older a whisky it is the better it is; there are some very, very good non-aged whiskies out there.

Finally: Anything else you like to tell us?
So far I have only had the pleasure of visiting Sweden once, but I live in hope that I will manage to come back and visit again at some stage.


Här följer en svensk översättning

Dr Bill Lumsden

Hej Dr Lumsden. Vänligen, berätta om dig själv för våra läsare.
Hej, jag är Dr Bill Lumsden och jag har en ganska lång titel som lyder Director of Distilling, Whisky Creation and Whisky Stocks for The Glenmorangie Co. Det bästa sättet att sammanfatta jobbet är att säga att jag är ytterst ansvarig för varje droppe som används i Glenmorangie och Ardbegs flaskor. Jag har arbetat i den skotska whiskyindustrin under hela mitt vuxna arbetsliv och startade för omkring 30 år sedan.

När insåg du att din passion för whisky skulle leda till att du blev doktor avseende alkohol?
Det var medan jag studerade för min doktorsexamen i Edinburgh som jag upptäckte smaken av Single Malt Skotsk Whisky. Vissa tror mig inte när jag påstår detta, men Glenmorangie 10 Years var i själva verket den första whisky jag provade.

Du skapar whisky för både Glenmorangie och Ardbeg. Hur anpassar du dig beroende på vilket märke du jobbar med?
Dessa whiskies har helt olika karaktärer; i själva verket skulle man kunna hävda att de är så långt från varandra som det bara går när det gäller smaktermer. Därför blir det nästan som att jag har ett annat huvud när jag jobbar med Glenmorangie jämfört med när jag jobbar med Ardbeg.

När du beställer fat för Glenmorangie brukar du ha speciella önskemål. Vad kan du berätta om det?
När det gäller Glenmorangie är hjärtat i receptet bruket av mycket speciella tunnor som görs på beställning i USA enligt våra unika specifikationer. Detaljerna är konfidentiella, men jag kan avslöja att vi använder långsamt växande och lufttorkad amerikanska vitek. Och jag tror att det är dessa unika tunnor som ger Glenmorangie dess mjuka, krämiga konsistens och söta vanilj och mandelsmak.

Glenmorangie fat

Du är en sorts pionjär när det gäller slutlagring på olika tunnor/fat. Hur reagerade whiskyindustrin när du började experimentera med slutlagringen?
På vissa håll i branschen gillade man inte tanken på slutlagring av whisky på olika typer av fat, men bevisen på dess framgång är att den stora majoriteten av destillatörerna i Skottland numera anammat denna teknik att använda olika tunnor för efterbehandling.

Vi förmodar att experimentering med olika fat inte alltid fallit väl ut. Kan du berätta något om de problem som du stött på?
Lyckligtvis har mina experiment varit mycket lyckat (mer än 95 %) och det som inte fungerat har inte sett dagens ljus, utan har antingen hamnat i olika blandningar eller förstörts.

Hur skulle du vilja beskriva husstilen hos Glenmorangie och Ardbeg?
Glenmorangies husstil handlar om delikatess, elegans, finess och komplexitet med en subtil fruktig och blommig smak. Ardbeg å andra sidan handlar om ett djup och intensitet av smaker. Men förutom de intensiva rökiga smakerna finns också ett inslag av balanserad komplexitet med smak av citrusfrukter och tallkåda.

Glenmorangie Pot Stills

Hur ser du på den massiva framgången för Ardbeg i Sverige?
I en viss utsträckning överraskade Ardbegs framgång i Sverige mig, men när jag lärde känna den svenska marknaden och det svenska folket, har jag fått en större förståelse för att den svenska gommen är väl anpassad för en whisky med så intensiva smaker.

Vad kan du berätta om den Ardbeg som har lagrats i rymden?
De prover av Ardbegs sprit som nu har återvänt till jorden från den internationella rymdstationen har utvecklat några riktigt ovanliga smakprofiler som jag inte tidigare har hittat i Ardbegs whiskyprover.

Kan du avslöja någonting om vad som kan tänkas släppas från Ardbeg eller Glenmorangie under kommande månader?
På grund av sekretess kan jag inte vara speciellt specifik i mitt svar på denna fråga, men jag kan avslöja att jag arbetar på två nya Ardbeg whiskies utöver den pågående Ardbeg Day utgåvan, samt att Glenmorangie Private Edition fortfarande är levande och mår bra för åtminstone de närmaste fem åren.

Vilket är ditt stoltaste ögonblick i din whiskykarriär?
Detta är en mycket svår fråga att besvara eftersom det har varit så många toppar under hela min karriär. Men när vi vann utmärkelsen Word Whisky of the Year i Jim Murrays Whiskybibel för Glenmorangie Ealanta var det ett stolt ögonblick, inte minst med tanke på att vi tidigare vunnit det två gånger med Ardbeg.

Vilka är dina favorit whiskies som du inte varit involverad i?
Några av de whiskies som jag verkligen njuter av och som jag inte varit involverad i är sådana märken som Highland Park, Springbank och Mortlach.

Om du skulle hålla en masterclass för oss här på Whiskytower. Vilka drams skulle du välja och varför?
Jag skulle välja totalt sex till åtta whisky för en sådan masterclass. Det skulle inkludera Glenmorangie Original och Ardbeg Ten eftersom de är våra ”flaggskepp” från våra märken. Det skulle även inkludera Ardbeg Uigeadail som var min första självständiga skapelse för Ardbeg. Vidare skulle Glenmorangie Signet vara med som faktiskt är det mest krävande och komplexa projekt jag har arbetat med. Provningen skulle även innehålla Glenmorangie Private Edition utgåvorna och möjligen Artein som var min favorit ur ett smakperspektiv och jag skulle förmodligen inkludera Ardbeg Alligator som var ett roligt projekt att arbeta med. För de två återstående proverna skulle jag slänga in hemliga single cask från båda våra destillerier.

Glenmorangie Destilleriet

I Sverige finns det ca 10 olika destillerier idag. Har du testat någon av dem? Vad tyckte du i så fall?
Den enda svenska whisky som jag kan komma på att jag provat är Mackmyra, som jag tyckte var väldigt bra. Jag kan ha smakat andra svenska whiskies ”blint” som domare på både the International Wine and Spirit Competition and the International Spritis Challenge.

Har du något whisky råd som du kan dela med våra läsare?
Mitt råd till era läsare är att vara öppensinnad för vilka whiskies som de dricker och att inte nödvändigtvis falla i fällan att tänka att äldre whisky är bättre än den egentligen är; det finns några verkligt goda whisky där ute som är utan åldersangivelse.

Slutligen: Något annat du vill berätta?
Hittills har jag endast haft nöjet att besöka Sverige en gång, men jag lever på hoppet att jag kommer att lyckas komma tillbaka och besöka er igen någon gång.

2 tankar på “Dr Bill Lumsden – Whisky innovatören”

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.