Frank McHardy – Whiskylegenden

Denna vecka har vi glädjen att bjuda på en intervju med en riktig whiskylegend! Vi fick förmånen att ställa några frågor till Mr Frank McHardy som kanske är mest känd sedan sin tid som destillerichef på Springbank i Campbeltown. Vi hade förmånen att träffa honom personligen i början av oktober när vi besökte staden och destilleriet (läs mer här). En helt underbar och ödmjuk person som har enormt mycket kunskap och erfarenhet om vårt favoritämne whisky.

Då intervjun självklart var på engelska har vi valt att publicera den både på engelska och svenska. Den svenska översättningen hittar ni längre ned efter originalintervjun.

Frank McHardy framför sitt stoltaste projekt – Glengyle Destilleriet

Could you please introduce yourself for our readers?
My name is Frank McHardy and I retired during 2013 after spending 50 years in production at various distilleries.

You have had a long and successful career in the whisky industry (and it is still going strong). In what distilleries have you worked?
I worked at Invergordon Grain Distillery, Tamnavulin, Bruichladdich, Bushmills and of course at Springbank Distillery.

What is it that makes Whisky from Springbank special in your opinion?
I think that what makes Springbank Distillery special is due to a number of reasons. Two of which are as follows;

  • Springbank carries out all of the processes required to turn barley into bottles of Whisky on their site in Campbeltown. 100 % of malting, 100 % of the maturing casks are also 100 % of the bottling of all their products are carried out.
  • The unique form of distillation and the fact that they carry out the production processes in the way that they have always been done. The first thing that a new distillery manager at Springbank is told is not to change any of the production methods just for the sake of being more efficient.  

Springbank has a different approach than most other companies regarding sales, travel retail and the amount of whisky they produce. Please tell us a little about that?
Springbank will look at what they think are realistic future case sales figures for all their products and will lay down maturing stocks to suit. This ensures that Springbank will never be responsible for creating a “Whisky Lake” of their products and will always create demand for them.

Frank McHardy berättar historien om whisky och Campbeltown

What is the proudest moment for you in your whisky career?
The proudest moment of my career was to oversee the renovation of Glengyle Distillery which closed in 1925 and recommenced production during March 2004. It was a great project to be involved with and I have to thank Mr Hedley Wright, chairman of the J & A Mitchell group of companies, for allowing the development to go ahead . There are now three distilleries in Campbeltown and because of that the town is now recognised as a Scotch Whisky producing region again.

Springbank produces 3 different kinds of whisky. Could you guide us through these whiskys?
The three Whiskies that Springbank produces are Springbank, Longrow and Hazelburn. Springbank has three stills and this allows different “recipe” of spirit to be produced.

Springbank makes up the bulk of production and is known as being 2.5 times distilled. In the wash still wash is distilled to produce low wines. In low wines still no 1 low wines are distilled to produce feints. Low wines still no 2 is then charged with a mixture of 80 % feints and 20 % low wines. Spirit is taken from the middle cut of this distillation while the heads and tails are returned to the feints receiver. Because of the mixture Springbank is known as being 2.5 times distilled.

Longrow is produced as a typical double distilled spirit. Wash is distilled to produce low wines and the low wines are then distilled with the middle cut of this distillation collected as spirit. The heads and tails, feints, are collected in the same receiver as low wines.

Hazelburn is triple distilled. Wash is distilled to produce low wines. Low wines are distilled to produce feints then feints only are distilled in the third still with the middle cut of this distillation kept as spririt. The heads and tails are returned to the feints receiver. 

Glengyle is double distilled in the same manner as Longrow.

Have you tried whisky from any of the Swedish distilleries?
I have tried Mackmyra and find that it has improved a lot since I first tried it at the Trollhattan Whisky festivel around 10 years ago.

Frank McHardy visar upp Glen Scotia Destilleriet

Tell us a little about the Glen Scotia distillery?
Glen Scotia has been subject to a massive injection of capital from their latest owners and I believe that production has been stepped up to around 500,000 litres of alcohol per annum. I also hear that all this production is earmarked for single malt. When Loch Lomond Distillers took over in 1999 Springbank supplied labour to get the distillery up and running and spent around three months there.

You are working as a consultant in the whisky industry now. What projects are you involved in at the moment?
At present I am involved with West Cork Distillers in the south of Ireland and Whippersnapper Distillery in Perth Western Australia.

What is your favorite dram in the Springbank range?
Hard to pick a favourite as I do like them all. If it was an “any time of day” dram I would like Hazelburn, light and sweet. In the evening with friends or relaxing at home I really enjoy the 15 or 18 year old or any of the Longrow Red bottlings, the current one matured in Pinot Noire casks is stunning.

What is your favorite dram aside from Springbank?
I have to go back a bit in time to find my all time-favourite which was a Cadenhead bottling of Laphroaig from 1968 bottled in 1982 as a 14 year old. The cask was sherry and the combination of the smoke and sherry sweetness was sublime. If I get a chance I also like any of the aged Glenrothes or Highland Park.

Frank McHardy bjuder på whisky i Springbanks lagerhus nr 3

How much are you involved with Springbank now?
I am still involved with Springbank acting as the “Headmaster” of their annual Whisky School which runs for around 7 weeks late May to early July each year. Fully booked for 2016. I also carry out special tours for parties of at least 4 people. The charge is £ 100 per person and they do get 4 hours of my time visiting the three Campbeltown distilleries, a warehouse tasting followed by buffee.

Finally, would you like to give any whiskyadvice to our readers?
My advice would be to enjoy as many of the different whiskies that Scotland has to offer. There is such a diversity of flavours and brands that it will probably be a lifetimes work, but enjoyable with it. It would also be a good idea to get to Scotland, sample the atmosphere at the distilleries and see for yourselves how the products are produced.

SVENSK ÖVERSÄTTNING

Berätta gärna lite om dig själv.
Mitt namn är Frank McHardy och jag är pensionerad sedan 2013 efter att ha arbetat med whiskyproduktion i 50 år på olika destillerier.

Du har haft en lång och lyckosam karriär inom whiskyindustrin. På vilka destillerier har du arbetat?
Jag har arbetat på Invergordon Grain Distillery, Tamnavulin, Bruichladdich, Bushmills och självklart Springbank Distillery.

Vad är det som är så speciellt med Springbank enligt dig?
Jag tror att Springbank Distillery är speciellt på flera olika sätt. Bland annat p g a följande två anledningar;

  • Springbank genomför alla produktionsprocesser själva i Campbeltown, från kornet till buteljering. 100 % av mältningen, 100 % av fatlagringen och 100 % av buteljeringen av alla våra produkter genomförs av oss själva.
  • Den unika formen av destillering och det faktum att de utförs på samma sätt som de alltid har gjort. Det första som en ny destillerichef på Springbank får veta är att inte ändra någon av produktionsmetoderna bara för att vara mer effektiv.

Springbank har en annan strategi än de flesta andra företag när det gäller försäljning, travel retail och mängden whisky de producerar. Kan du berätta om det?
Springbank tittar på vad de tycker är realistiska framtida försäljningssiffror och anpassar sitt varulager efter detta. Detta säkerställer att Springbank aldrig kommer att ha ett överskott i lager och det kommer alltid att skapas en efterfrågan på whiskyn.

Vilket är det stoltaste ögonblicket i din whiskykarriär?
Det stoltaste ögonblicket i min karriär var när jag fick i uppdrag att övervaka renoveringen av Glengyle Distillery som stängdes ned 1925 och återupptog produktionen i mars 2004. Det var ett stort projekt och en förmån att var med om. Och jag måste tacka Mr Hedley Wright, ordförande i J & A Mitchell koncernen, för att han tillät utvecklingen att gå framåt. Det finns nu tre destillerier i Campbeltown och det har möjliggjort att staden återigen är en egen whiskyregion.

Springbank producerar 3 olika sorters whisky. Kan du berätta skillnaderna mellan dessa whiskies?
De tre whisky som Springbank producerar är Springbank, Longrow och Hazelburn. På Springbank finns tre olika pannor som möjliggör att man kör tre olika recept av råsprit i produktionen.

Springbank utgör huvuddelen av produktionen och är känd för att vara destillerad 2,5 ggr. I mäskpannan destilleras mäsken till lågvin. I lågvinspanna nr 1 destilleras lågvinet för att framställa eftersprit. Lågvinspanna nr 2 laddas sedan med en blandning av 80 % eftersprit och 20 % lågvin. Råspriten tas sedan från ”the middle cut” (hjärtat) vid denna destillering, medan ”head” (huvudet) och ”tails” (svansen) återförs för att ingå i nästa destilleringsomgång. På grund av blandingen säger man att Springbank är destillerad 2,5 gånger.

Longrow är producerad som en typisk dubbeldestillerad sprit. Mäsken destilleras för att producera fram lågvin och när lågvinet sedan destilleras tar man ut ”hjärtat” som råsprit. ”Huvudet” och ”svansen” samlas sedan upp i samma behållare som lågvinet.

Hazelburn är trippeldestillerad. Mäsken destilleras först för att producera lågvinet. Lågvinet destilleras för att framställa eftersprit. Sedan destilleras endast efterspriten i tredje pannan varpå man tar ut ”hjärtat” som råsprit. Även här återförs ”huvudet” och ”svansen” till mäskbehållaren.

Glengyle är dubbeldestillerad på samma sätt som Longrow.

Har du smakat whisky som framställts i något svenskt destilleri?
Jag har provat Mackmyra och tycker att den har utvecklats en hel del sedan jag provade den på Trollhättan Whisky Festival för ca 10 år sedan.

Kan du berätta om Glen Scotia Destilleriet?
De senaste ägarna av Glen Scotia har investerat massiva belopp i destilleriet och produktionen har ökats till ca 500,000 liter alkohol per år. Jag hörde också att all produktion skall öronmärkas för Single Malt. När Loch Lomond Distillers tog över 1999, erbjöd sig Springbank att hjälpa till med personal för att få destilleriet på fötter och dessa tillbringade ungefär 3 månader där.

Numera arbetar du som konsult inom whiskyindustrin. Vilka projekt är du för närvarande delaktig i?
Just nu är jag involverad i West Cork Distillers i södra Irland och i Whippersnapper Distillery, i Perth Australien.

Vilken är din personliga favorit bland Springbanks whisky?
Svårt att välja ut en favorit eftersom jag gillar dem alla. Om vi pratar om ”vardagswhisky” så väljer jag Hazelburn, som är lätt och söt. När jag umgås med vänner eller slappnar av hemma så föredrar jag 15 eller 18 åringen (Springbank) eller någon av Longrow Red buteljeringarna. Den senaste som är lagrad på Pinot Noire fat är fantastisk.

Vilken är din favoritwhisky förutom Springbank?
Jag måste gå bakåt i tiden för att finna min favoritwhisky, vilken var en buteljering som Cadenhead tog fram av en Laphroaig från 1968 som buteljerades 1982 som en 14 åring. Lagrad på Sherryfat och kombinationen av rök och sherryns söthet var övermänsklig. När jag har möjlighet njuter jag dessutom gärna av gamla lagringar av Glenrothes eller Highland Park.

Hur involverad är du i Springbank numera?
Jag är involverad i Springbank som Rektor av deras årliga Whiskyskola som pågår ca 7 veckor i slutet av maj till början av juli varje år. 2016 är redan fullbokad. Dessutom genomför jag speciella guidningsturer för grupper av minst 4 personer. Kostnaden är 100 pund per person och då får man 4 timmar av min tid och får besöka alla tre destillerierna i Campbeltown. Dessutom ingår ett besök i ett lagerhus med provning och en avslutande lunchbuffé.

Slutligen, har du något whiskyråd till våra läsare?
Mitt råd är: ”Njut av så många olika sorters whisky från Skottland som möjligt”. Det finns en sådan mångfald av smaker och varumärken att det förmodligen kommer ta en livstid att testa alla, men vilken rolig resa. Dessutom vill jag tipsa om att besöka Skottland, supa in atmosfären på destillerierna och själv uppleva hur produktionen går till.

1 tanke på “Frank McHardy – Whiskylegenden”

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.